Polish

O którym z urządzeń IQOS chcesz dowiedzieć się więcej?

Jak używać IQOS-a 3 MULTI

Krótki poradnik krok po kroku:

1. Sprawdź czy Twój IQOS 3 MULTI jest włączony naciskając przycisk przez 1 sekundę. 
Czy na spodzie świecą się diody? Jeżeli tak, urządzenie jest gotowe do użycia. Jeżeli nie, włącz IQOS-a 3 MULTI przytrzymując przycisk ładowania przez 4 sekundy lub naładuj swojego IQOS-a za pomocą oryginalnego zasilacza sieciowego i kabla do IQOS-a.

2. Odsuń wieczko IQOS-a 3 MULTI i wsuń wkład tytoniowy. Popchnij go delikatnie w dół, aż do srebrnej linii. Pamiętaj, aby nie kręcić wkładem tytoniowym.

3. Przytrzymaj przycisk, aż zacznie wibrować. Gdy dioda zacznie pulsować, IQOS 3 MULTI rozpocznie podgrzewanie tytoniu.

4. Kiedy IQOS 3 MULTI zawibruje dwa razy, a dioda zaświeci się na biało, oznacza to, że IQOS jest gotowy do użytku.

5. Gdy dioda ponownie zaczyna pulsować, a Twoje urządzenie znowu zawibruje dwa razy oznacza to, że IQOS 3 MULTI kończy podgrzewanie. 

6. Gdy zgaśnie dioda, usuń zużyty wkład tytoniowy. Teraz możesz ponownie używać swojego IQOS-a 3 MULTI.

Jak ładować IQOS-a 3 MULTI

1. Naciśnij przycisk na IQOS-ie 3 MULTI, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. 

2. Podłużna dioda na spodzie wskazuje poziom naładowania IQOS-a 3 MULTI. 

3. Jeżeli wyczerpała się bateria IQOS-a 3 Multi, podłącz go do gniazda elektrycznego i naładuj za pomocą oryginalnego kabla i zasilacza sieciowego do IQOS-a. Pulsująca podłużna dioda potwierdza ładowanie się IQOS-a.

4. Urządzenie jest gotowe do użytku, gdy cała podłużna dioda będzie się świecić.

Jak czyścić IQOS-a 3 MULTI

Aby zapewnić najlepszy smak tytoniu za każdym razem, czyść swojego IQOS-a 3 MULTI każdego dnia za pomocą Czyścika IQOS.

1. Pamiętaj, aby odczekać, aż podgrzewacz IQOS 3 Multi ostygnie. 

2. Zdejmij nasadkę z IQOS-a 3 MULTI. Postukaj w nią palcem, aby usunąć luźne resztki tytoniu znajdujące się w środku.

3. Otwórz Czyścik IQOS energicznym ruchem. Wsuń go do podgrzewacza i zacznij obracać. W ten sam sposób wyczyść nasadkę IQOS-a 3 Multi.

4. Do czyszczenia użyj także Patyczków czyszczących IQOS. Wyczyść podgrzewacz okrężnymi ruchami, uważając na ostrze grzewcze. W ten sam sposób wyczyść nasadkę IQOS-a 3 Multi.

LearnMore_IQOS 3 MULTI NO HEETS 579 x 340

Wsuwanie wkładów tytoniowych

Pamiętaj, aby nie kręcić wkładem tytoniowym wsuwając go do Twojego Podgrzewacza IQOS, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza grzewczego.

 

Dowiedz się więcej
LearnMore_lifestyle-stills-shots-02_3

Ładowanie IQOS-a

Pamiętaj, aby codziennie ładować baterię IQOS-a 3 MULTI. Szybciej naładujesz Twojego IQOS-a 3 MULTI, gdy podłączysz go do gniazda sieciowego.

 

Dowiedz się więcej
LearnMore_lifestyle-stills-shots-03_5

IQOS 3 Multi - Pierwsze kroki:

W celu rozpoczęcia podgrzewania tytoniu wystarczy tylko raz nacisnąć przycisk na podgrzewaczu IQOS 3 MULTI. Gdy dioda przestanie pulsować i będzie się świecić stałym światłem oznacza to, że jest gotowy.
 

Dowiedz się więcej

Czy masz jeszcze pytania dotyczące IQOS-a?

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji w następujących kanałach kontaktu.