Polski
Gwarancja i szybka wymiana
Meżczyzna wyjmuje podgrzewacz IQOS ILUMA z przenośnej ładowarki
Gwarancja

Na urządzenia IQOS udzielamy rocznej gwarancji.

Podgrzewacz oraz przenośną ładowarkę IQOS należy zawsze używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Gwarancja na Twojego IQOS-a zakupionego w Polsce wynosi rok od daty zakupu.

Meżczyzna wyjmuje podgrzewacz IQOS ILUMA z przenośnej ładowarki
Dwie osoby porównują rózne wersje kolorystycxnr IQOS ILUMA
Gwarancja rozszerzona

Przysługuje ona konsumentom zarejestrowanym w bazie danych Philip Morris Polska Distribution Sp. z.o.o., którzy posiadają urządzenie IQOS, IQOS ILUMA lub lil SOLID podpięte do ich konta.

W ramach rozszerzonej gwarancji możesz jednorazowo wymienić uszkodzoną ładowarkę oraz uszkodzony podgrzewacz w ciągu jednego roku od zakupu.

Dwie osoby porównują rózne wersje kolorystycxnr IQOS ILUMA
Mężczyzna rozpakowuje pudełko z IQOS ILUMA
Co obejmuje gwarancja IQOS?    

Podmiot Philip Morris International wskazany pod nagłówkiem "Obsługa klienta" według swojego uznania (ale bez naruszania przysługujących nabywcy praw ustawowych) naprawi lub wymieni wszelkie komponenty produktu posiadające wady materiałowe lub wady wykonania objęte roszczeniem z tytułu dobrowolnej gwarancji, o ile produkt był użytkowany zgodnie z dołączoną instrukcją użytkowania urządzenia IQOS™. Jeśli naprawa nie jest możliwa, urządzenie zostanie wymienione na produkt o jednakowej funkcjonalności. W zakresie dozwolonym przez miejscowe prawo kolor lub model zamiennika będą zależeć od dostępności danego produktu. Postanowienia niniejszej gwarancji obowiązują wyłącznie w kraju nabycia produktu.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Warunki gwarancji nie obejmują:

 1. uszkodzeń wynikających ze zwykłego zużycia; 
 2. uszkodzeń powierzchni (takich jak zarysowania, wgniecenia, pęknięty plastik itd.);
 3. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, skokiem napięcia niewłaściwą obsługą, kontaktem z płynem lub ogniem; 
 4. wadliwego działania spowodowanego użyciem z produktem niekompatybilnym;
 5. uszkodzeń lub wadliwego działania spowodowanych próbą otworzenia, modyfikacji lub naprawy podjętą przez użytkownika lub przez usługodawcę nieposiadającego autoryzacji producenta;
 6. uszkodzeń lub wadliwego działania spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z opisem zawartym w dołączonej instrukcji użytkowania urządzenia IQOS;
 7. normalnego obniżenia wydajności baterii, chyba że nastąpiła awaria baterii z powodu wady materiałowej lub wykonania.

Co obejmuje gwarancja rozszerzona?

Gwarancja rozszerzona obejmuje uszkodzenia mechaniczne, które mogą się zdarzyć podczas użytkowania IQOS-a lub lil-a i uniemożliwiają korzystanie z urządzenia.

Czego nie obejmuje gwarancja rozszerzona?

 1. intencjonalnych uszkodzeń mechanicznych;
 2. uszkodzeń kosmetycznych takich jak wgniecenia czy zarysowania, które nie wpływają na działanie produktu;
 3. utraty produktu (w tym na skutek kradzieży);
 4. produktów, których nie można zidentyfikować po numerze urządzenia, ponieważ jest on nieczytelny lub usunięty;
 5. uszkodzeń powstałych poza okresem gwarancji rozszerzonej.

Szczegóły gwarancji rozszerzonej znajdziesz tutaj.

Uprawnienia przysługujące konsumentom na mocy prawa

Dla konsumentów, którzy zawarli umowy do dnia 31.12.2022 r

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny na podstawie kodeksu cywilnego względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia przedsiębiorcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Dla konsumentów, którzy zawarli umowy od dnia 1.01.2023 r.

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny na podstawie ustawy o prawach konsumenta względem kupującego, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową sprzedaży. Jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może złożyć przedsiębiorcy reklamację oraz może żądać jego naprawy lub wymiany oraz - na warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność przedsiębiorcy w razie braku zgodności towaru z umową. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia przedsiębiorcy o niezgodności towaru z umową. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

Mężczyzna rozpakowuje pudełko z IQOS ILUMA
Dłonie trzymające nieotwarte pudełko z urządzeniem IQOS
Szybka wymiana

Twoje urządzenie posiada wadę lub uległo wypadkowi? Skorzystaj z bezpłatnej wymiany, nawet w 33 minuty

Jeśli Twoje urządzenie jest objęte gwarancją lub przyszługują Ci uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową, możesz wybrać jedną z kilku opcji wymiany:

 • W jednym z naszych sklepów IQOS
  Jeśli preferujesz kontakt osobisty, możesz wymienić urządzenie w jednym z naszych sklepów i stoisk IQOS w całej Polsce
 • Kurierem w dowolnym miejscu w Polsce
  Firma kurierska dostarczy Ci nowe urządzenie na terenie całej Polski w 1-2 dni robocze
 • Ekspresowo nawet w 33 minuty za pomocą sieci taksówkowej
  W wybranych miastach w Polsce oferujemy usługę ekspresowej wymiany, dzięki czemu możemy ekspresowo dostarczyć nowy egzamplarz wadliwej cześci Twojego urządzenia. Średni czas realizacji zgłoszenia to zaledwie 33 minuty
Dłonie trzymające nieotwarte pudełko z urządzeniem IQOS

Jak zgłosić reklamację?

Nawet produkty najwyższej jakości mogą czasem przestać działać. Chcesz złożyć reklamację? To proste i szybkie.


Jeśli chcesz zgłosić reklamacje na podstawie gwarancji, rękojmi lub niezgodności towaru z umową, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta dostępnym 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00, wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub napisać za pośrednictwem Live Chat dostępnego na www.iqos.com, Facebooka, Twittera.

Ważne! Procedura diagnostyki reklamowanego urządzenia. 

W przypadku zgłoszenia reklamacji, po uzyskaniu podstawowych informacji na temat reklamowanego urządzenia i jego stanu oraz próbie telefonicznej diagnozy przyczyn, dla których urządzenie jest reklamowane, a także wykluczeniu możliwości, iż reklamacja z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową jest oczywiście niezasadna (np. deklaracja konsumenta o uszkodzeniach natury kosmetycznej), w uzasadnionych przypadkach, odbierzemy od Ciebie bezpłatnie za pośrednictwem kuriera reklamowane urządzenie celem jego dostarczenia do punktu, w którym możliwe będą oględziny i diagnostyka urządzeń. 

Po przeprowadzeniu działań diagnostycznych podejmowana będzie decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w oparciu o właściwą podstawę reklamacyjną, zgłoszone przez konsumenta roszczenie i właściwe przepisy prawa.

Procedura reklamacji krok po kroku

 1. Kontakt konsumenta i zgłoszenie reklamacji za pomocą: Centrum Obsługi Klienta, wiadomości e-mail, kanałów social mediowych (Live Chat na www.iqos.com, Facebook, Twitter),
 2. Potwierdzenie tożsamości zgłaszającego oraz ochron  i uprawnień wnikających z przepisów prawa, związanych ze zgłoszoną reklamacją,
 3. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
 4. Przekazanie konsumentowi odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Ikona - Facebooka

Facebook

Odwiedź nasz profil IQOS Polska lub skontaktuj się z nami poprzez Messengera i porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów. 
Poniedziałek–niedziela 08:00–22:00
 

store locator icon

Sklep IQOS

Odwiedź jeden z naszych sklepów IQOS.

icon phone

Infolinia

Uzyskaj pomoc rozmawiając z jednym z naszych ekspertów.

Zadzwoń pod numer: 801 801 501 lub 22 455 14 04.
Poniedziałek–niedziela 08:00–22:00