Zadbajmy o środowisko.

Wrz 10, 2021

Zadbajmy o środowisko.

Zgodnie z nowym wymogiem prawnym UE na paczkach wyrobów tytoniowych z filtrami zostało dodane nowe oznakowanie, pokazujące, że zawierają one plastik i przypominające o odpowiedzialnym wyrzucaniu zużytych produktów. Zgodnie z dyrektywą oznakowanie pojawiło się również na paczkach HEETS-ów. Budowa HEETS-ów nie uległa zmianie - to ten sam produkt, który znasz i którego używasz dzisiaj.


Grafika do artykułu


Dlaczego HEETS-y zawierają bioplastik?


Filtr w HEETS-ach jest wykonany z octanu celulozy. Octan celulozy jest to bioplastik wykonany z celulozy miazgi drzewnej, powszechnie stosowany w filtrach w wyrobach tytoniowych ze względu na najbardziej wydajne właściwości filtracyjne. Octan celulozy to materiał nietoksyczny, bezwonny, bez smaku i trudnopalny.


Wkład chłodzący jest wykonany z organicznego materiału na bazie kukurydzy, bioplastiku. PLA jest powszechnie używanym materiałem w branży medycznej, przemyśle spożywczym i napojowym. Wkład chłodzący został zaprojektowany tak, aby chłodził aerozol przed wprowadzeniem go do dróg oddechowych.


Zgodnie z dyrektywą w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Single-Use Plastic Directive), bioplastiki są również traktowane jako tworzywa sztuczne, chociaż nie są wykonane z surowców kopalnych, z których wykonane są konwencjonalne tworzywa sztuczne.


Wyrzucaj zużyte wkłady tytoniowe odpowiedzialnie.


Ważne jest, aby pozbywać się zużytych HEETS-ów w sposób odpowiedzialny. Bez ognia, popiołu i bez konieczności gaszenia, możesz po prostu wyrzucić zużyte HEETS-y do pojemnika na odpady zmieszanie. Pusta paczka HEETS-ów, po usunięciu zewnętrzej folii i metalizowanego papieru wewnętrz paczki, (które należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane), może zostać wyrzucona do pojemnika na papier.