Rozwiązywanie problemów z IQOS 2.4 Plus

Spróbujmy w następujący sposób

2.4 +  temperature

IQOS 2.4 Plus działa w zakresie temperatur od 10° do 40°C.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska, spróbuj ogrzać podgrzewacz w dłoni przez minimum 1 minutę.

iqos 2.4 + press

Wystarczy raz nacisnąć przycisk na podgrzewaczu, aby rozpocząć podgrzewanie.
Gdy dioda przestanie migać, Twój IQOS jest gotowy do użytku.
Upewnij się, że nie naciskasz ponownie przycisku na podgrzewaczu, ponieważ możesz w ten sposób wyłączyć urządzenie.

2.4+ stick

Do czyszczenia styków ładowania w podgrzewaczu (dolna część urządzenia) należy użyć patyczka czyszczącego IQOS.
Upewnij się, że styki ładowania w podgrzewaczu są całkowicie suche.

2.4+ charge

Upewnij się, że Twoja przenośna ładowarka jest włączona*, podłączona do gniazdka elektrycznego** i naładowana (co najmniej dwie diody muszą być włączone). 
Umieść podgrzewacz w przenośnej ładowarce (pamiętaj że styki ładowania w podgrzewaczu mają być skierowane w dół) i poczekaj 10 minut albo tak długo, aż podgrzewacz będzie w pełni naładowany (górna dioda ładowarki świeci stałym białym światłem).
 * Naciśnij raz przycisk ładowarki i sprawdź, czy diody się zapalają. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk przez 3 sekundy.
 ** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, aby naładować ładowarkę, jeśli jest ona całkowicie rozładowana.

Rozwiązywanie problemów z IQOS 2.4

Spróbujmy w następujący sposób

2.4+ charger cable

Sprawdź, czy nie ma ewentualnych uszkodzeń zasilacza sieciowego lub kabla USB.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, spróbuj użyć nowego zasilacza i kabla. Urządzenia IQOS są przeznaczone do użytku wyłącznie z autoryzowanymi zasilaczami IQOS dla optymalnego ładowania.

2.4+ charger full

Upewnij się, że Twoja przenośna ładowarka jest włączona*. Podłącz ją do gniazdka elektrycznego** na minimum 20 minut.
Zalecamy pełne naładowanie, które wymaga 2 godzin.
* Naciśnij raz przycisk zasilania przenośnej ładowarki  i sprawdź, czy diody się włączają. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez 3 sekundy.
** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, aby móc naładować ładowarkę, jeśli jest ona całkowicie rozładowana.

2.4+ reset

Zresetuj swoją przenośną ładowarkę.
Naciśnij i przytrzymaj razem przyciski zasilania i Bluetooth przez 3 sekundy, a następnie puść. Po puszczeniu przycisków wszystkie diody na ładowarce krótko zamigają.

2.4+ stick

Do czyszczenia styków ładowania podgrzewacza (dolna część urządzenia) należy użyć patyczka czyszczącego IQOS.
Upewnij się, że styki ładowania są całkowicie suche.
Umieść podgrzewacz z powrotem w ładowarce (pamiętaj, że styki ładowania w podgrzewaczu powinny być skierowane w dół).