Polski
Gwarancja
i wymiana

IQOS 3 DUO in its packaging and a cup of coffee on the table
Gwarancja podstawowa

Na urządzenia IQOS udzielamy rocznej gwarancji.

Podgrzewacz oraz Przenośną ładowarkę IQOS należy zawsze używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Użytkowania.

Gwarancja na Twój IQOS zakupiony w Polsce wynosi rok od daty zakupu.

IQOS 3 DUO in its packaging and a cup of coffee on the table
Gold IQOS DUO on a wooden table with a glass of water and a yellow cup
Gwarancja rozszerzona

Przysługuje ona konsumentom zarejestrowanym w bazie danych Philip Morris Polska Distribution Sp. z.o.o., którzy posiadają urządzenie IQOS lub lil SOLID 2.0 podpięte do ich konta.

W ramach rozszerzonej gwarancji możesz jednorazowo wymienić uszkodzoną ładowarkę oraz uszkodzony podgrzewacz w ciągu jednego roku od zakupu.

Gold IQOS DUO on a wooden table with a glass of water and a yellow cup
IQOS box on a carpet
Co obejmuje gwarancja podstawowa IQOS?  

Podmiot Philip Morris International wskazany pod nagłówkiem "Obsługa klienta" według swojego uznania (ale bez naruszania przysługujących nabywcy praw ustawowych) naprawi lub wymieni wszelkie komponenty produktu posiadające wady materiałowe lub wady wykonania objęte roszczeniem z tytułu dobrowolnej gwarancji, o ile produkt był użytkowany zgodnie z dołączoną instrukcją użytkowania urządzenia IQOS™. Jeśli naprawa nie jest możliwa, urządzenie zostanie wymienione na produkt o jednakowej funkcjonalności. W zakresie dozwolonym przez miejscowe prawo kolor lub model zamiennika będą zależeć od dostępności danego produktu. Postanowienia niniejszej gwarancji obowiązują wyłącznie w kraju nabycia produktu.

Czego gwarancja podstawowa nie obejmuje?

Warunki gwarancji nie obejmują:
a) uszkodzeń wynikających ze zwykłego zużycia; 
b) uszkodzeń powierzchni (takich jak zarysowania, wgniecenia, pęknięty plastik itd.);
c) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, skokiem napięcia niewłaściwą obsługą, kontaktem z płynem lub ogniem; 
d) wadliwego działania spowodowanego użyciem z produktem niekompatybilnym;
e) uszkodzeń lub wadliwego działania spowodowanych próbą otworzenia, modyfikacji lub naprawy podjętą przez użytkownika lub przez usługodawcę nieposiadającego autoryzacji producenta;
f) uszkodzeń lub wadliwego działania spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z opisem zawartym w dołączonej instrukcji użytkowania urządzenia IQOS;
g) normalnego obniżenia wydajności baterii, chyba że nastąpiła awaria baterii z powodu wady materiałowej lub wykonania.

Co obejmuje gwarancja rozszerzona?

Gwarancja rozszerzona obejmuje uszkodzenia mechaniczne, które mogą się zdarzyć podczas użytkowania IQOS-a lub lil-a i uniemożliwiają korzystanie z urządzenia.

Czego gwarancja rozszerzona nie obejmuje?

a) intencjonalnych uszkodzeń mechanicznych;
b) uszkodzeń kosmetycznych takich jak wgniecenia czy zarysowania, które nie wpływają na działanie produktu;
c) utraty produktu (w tym na skutek kradzieży);
d) produktów, których nie można zidentyfikować po numerze urządzenia, ponieważ jest on nieczytelny lub usunięty;
e) uszkodzeń powstałych poza okresem gwarancji rozszerzonej.

Szczegóły gwarancji rozszerzonej znajdziesz tutaj.

Uprawnienia przysługujące konsumentom na mocy prawa

Sprzedawca jest odpowiedzialny na podstawie kodeksu cywilnego względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

IQOS box on a carpet

Jak zgłosić reklamację?

Nawet produkty najwyższej jakości mogą czasem przestać działać. Chcesz złożyć reklamację? To proste i szybkie.


Aby zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta dostępnym 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00.

Przed wykonaniem telefonu należy przygotować dowód zakupu produktu. W przypadku braku dowodu zakupu produktu spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania okresu gwarancyjnego, począwszy od daty produkcji elementów przedmiotowego urządzenia IQOS w oparciu o zapisy własne spółki.

icon facebook

Facebook

Odwiedź nasz profil IQOS Polska lub skontaktuj się z nami poprzez Messengera i porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów. 
Poniedziałek–niedziela 08:00–22:00
 

store locator icon

Sklep IQOS

Odwiedź jeden z naszych sklepów IQOS.

icon phone

Infolinia

Uzyskaj pomoc rozmawiając z jednym z naszych ekspertów.

Zadzwoń pod numer: 801 801 501 lub 22 455 14 04.
Poniedziałek–niedziela 08:00–22:00