Rozwiązywanie problemów z IQOS 3

Spróbujmy w następujący sposób

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-3

IQOS 3 działa w zakresie temperatur od 0° do 50° C. 
Jeśli temperatura otoczenia jest niska, spróbuj ogrzać podgrzewacz w dłoni przez minimum 1 minutę.

holder-ts-2-do-not-press-no-heets-iqos-3

Wystarczy raz nacisnąć przycisk na podgrzewaczu, aby rozpocząć podgrzewanie.
Gdy dioda przestanie migać, podgrzewacz jest gotowy do użytku.
Upewnij się, że nie naciskasz ponownie przycisku na podgrzewaczu, ponieważ możesz w ten sposób wyłączyć urządzenie.

holder-ts-3-holder-and-cleaning-stick-global-iqos-3

Do czyszczenia styków ładowania podgrzewacza (dolna część urządzenia) użyj patyczka czyszczącego IQOS.
Po usunięciu zanieczyszczeń upewnij się, że styki ładowania są całkowicie suche.

holder-ts-4-charge-your-holder-global-iqos-3

Sprawdź, czy przenośna ładowarka jest włączona*, podłączona do gniazdka elektrycznego** i czy jest naładowana (minimum dwa stałe białe światełka).
Umieść podgrzewacz w przenośnej ładowarce (upewnij się, że styki ładowania podgrzewacza są skierowane w dół) i odczekaj 10 minut lub do momentu pełnego naładowania podgrzewacza (górna dioda przenośnej ładowarki świeci stałym białym światłem).
 * Naciśnij raz przycisk przenośnej ładowarki i sprawdź, czy zapalają się diody. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez 4 sekundy.
 ** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, by móc naładować ładowarkę, jeśli jest całkowicie rozładowana.

Rozwiązywanie problemów z IQOS 3

Spróbujmy w następujący sposób

charger cord

Sprawdź, czy nie ma ewentualnych uszkodzeń zasilacza sieciowego lub kabla USB. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, spróbuj użyć nowego zasilacza i kabla. 
Urządzenia IQOS są przeznaczone do użytku wyłącznie z autoryzowanymi zasilaczami IQOS dla optymalnego ładowania.

charger lights

Upewnij się, że Twoja przenośna ładowarka jest włączona*.
Podłącz ją do gniazdka elektrycznego** na minimum 20 minut. Zalecamy pełne naładowanie, trwające 2 godziny.
* Naciśnij raz przycisk ładowarki i sprawdź, czy zapalają się diody. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk przez 4 sekundy.
 ** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, aby naładować ładowarkę, jeśli jest ona całkowicie rozładowana.

charger reset

Zresetuj swoją przenośną ładowarkę.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na przenośnej ładowarce przez 8 sekund.
Wszystkie diody zapalą się na chwilę i będą migać na biało, co znaczy, że urządzenie zostało zresetowane.

charger stick

Do czyszczenia styków ładowania podgrzewacza (dolna część urządzenia) użyj patyczka czyszczącego IQOS.
Upewnij się, że styki ładowania są całkowicie suche.
Umieść podgrzewacz z powrotem w przenośnej ładowarce  (pamiętaj, że styki ładowania podgrzewacza muszą być skierowane w dół).