Rozwiązywanie problemów z IQOS 3

Spróbujmy w następujący sposób

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-3

IQOS 3 działa w zakresie temperatur od 0° do 50° C. 
Jeśli temperatura otoczenia jest niska, spróbuj ogrzać podgrzewacz w dłoni przez minimum 1 minutę.

holder-ts-2-do-not-press-no-heets-iqos-3

Wystarczy raz nacisnąć przycisk na podgrzewaczu, aby rozpocząć podgrzewanie.
Gdy dioda przestanie migać, podgrzewacz jest gotowy do użytku.
Upewnij się, że nie naciskasz ponownie przycisku na podgrzewaczu, ponieważ możesz w ten sposób wyłączyć urządzenie.

holder-ts-3-holder-and-cleaning-stick-global-iqos-3

Do czyszczenia styków ładowania podgrzewacza (dolna część urządzenia) użyj patyczka czyszczącego IQOS.
Po usunięciu zanieczyszczeń upewnij się, że styki ładowania są całkowicie suche.

holder-ts-4-charge-your-holder-global-iqos-3

Sprawdź, czy przenośna ładowarka jest włączona*, podłączona do gniazdka elektrycznego** i czy jest naładowana (minimum dwa stałe białe światełka).
Umieść podgrzewacz w przenośnej ładowarce (upewnij się, że styki ładowania podgrzewacza są skierowane w dół) i odczekaj 10 minut lub do momentu pełnego naładowania podgrzewacza (górna dioda przenośnej ładowarki świeci stałym białym światłem).
 * Naciśnij raz przycisk przenośnej ładowarki i sprawdź, czy zapalają się diody. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez 4 sekundy.
 ** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, by móc naładować ładowarkę, jeśli jest całkowicie rozładowana.

Rozwiązywanie problemów z IQOS 3

Spróbujmy w następujący sposób

charger cord

Sprawdź, czy nie ma ewentualnych uszkodzeń zasilacza sieciowego lub kabla USB. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, spróbuj użyć nowego zasilacza i kabla. 
Urządzenia IQOS są przeznaczone do użytku wyłącznie z autoryzowanymi zasilaczami IQOS dla optymalnego ładowania.

charger lights

Upewnij się, że Twoja przenośna ładowarka jest włączona*.
Podłącz ją do gniazdka elektrycznego** na minimum 20 minut. Zalecamy pełne naładowanie, trwające 2 godziny.
* Naciśnij raz przycisk ładowarki i sprawdź, czy zapalają się diody. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk przez 4 sekundy.
 ** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, aby naładować ładowarkę, jeśli jest ona całkowicie rozładowana.

charger reset

Zresetuj swoją przenośną ładowarkę.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na przenośnej ładowarce przez 8 sekund.
Wszystkie diody zapalą się na chwilę i będą migać na biało, co znaczy, że urządzenie zostało zresetowane.

charger stick

Do czyszczenia styków ładowania podgrzewacza (dolna część urządzenia) użyj patyczka czyszczącego IQOS.
Upewnij się, że styki ładowania są całkowicie suche.
Umieść podgrzewacz z powrotem w przenośnej ładowarce  (pamiętaj, że styki ładowania podgrzewacza muszą być skierowane w dół).

Ta strona jest dedykowana wyłącznie dla dorosłych palaczy i jest sklepem internetowym rekwizytu tytoniowego podgrzewającego tytoń. Wszystkie wyroby tytoniowe szkodzą zdrowiu i są uzależniające. Administratorem Twoich danych osobowych jest Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-982), al. Jana Pawła II 196 [PMPL-D]. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: 1) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego, 2) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu internetowego, 3) kontaktu ze strony PMPL-D, lub/oraz 4) marketingu własnych produktów i usług PMPL-D. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Twoje dane mogą być udostępniane w tych celach podmiotom należącym do grupy spółek Philip Morris International Inc., w tym w szczególności spółce Philip Morris International Management SA, z siedzibą w Szwajcarii, av. de Rhodanie 50, 1007 Lozanna (pełna lista podmiotów znajduje się pod adresem www.pmi.com) oraz naszym podwykonawcom. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez PMPL-D znajdują się w Polityce Prywatności na dole strony.