Polish

Dowiedz się więcej o IQOS-ie 3

Jak używać IQOS-a 3

Chcąc rozpocząć używanie IQOS-a wykonaj następujące, proste czynności:
 
1. Sprawdź czy Przenośna ładowarka IQOS jest włączona, naciskając przycisk ładowarki przez 1 sekundę. 
Czy na Twojej ładowarce świecą się diody? Jeżeli tak, urządzenie jest gotowe do użycia. Jeżeli nie, włącz Przenośną ładowarkę IQOS przytrzymując przycisk ładowania przez 4 sekundy lub naładuj swoje urządzenie IQOS za pomocą oryginalnego kabla i zasilacza sieciowego IQOS-a.

2. Otwórz klapkę Przenośnej ładowarki IQOS, umieść Podgrzewacz IQOS w Przenośnej ładowarce IQOS i zamknij klapkę. 

3. Poczekaj, aż zapali się mała dioda na górze. Oznacza to, że Twój Podgrzewacz IQOS się ładuje. 

4. Wyjmij Podgrzewacz IQOS z Przenośnej ładowarki IQOS i delikatnie wsuń wkład tytoniowy do Podgrzewacza IQOS. Pamiętaj, aby nie kręcić wkładem tytoniowym.

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na Podgrzewaczu IQOS. Po jednej wibracji dioda na podgrzewaczu zacznie powoli pulsować. Po dwóch wibracjach dioda będzie się świecić na biało stałym światłem. Oznacza to, że Twój IQOS jest gotowy do użycia.

6. Zgaśnięcie diody na Podgrzewaczu IQOS oznacza, iż upłynął czas użytkowania IQOS-a. Możesz usunąć zużyty wkład tytoniowy i naładować Twój Podgrzewacz IQOS ponownie.

Pamiętaj, aby podgrzewacz i przenośna ładowarka IQOS 3 były gotowe zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz.

1. Po pierwsze, usuń zużyty wkład tytoniowy. 

2. Następnie umieść podgrzewacz w ładowarce i zamknij klapkę ładowarki. Znajdujące się na górze diody sygnalizują stopień naładowania Podgrzewacza IQOS 3. Pulsowanie małej diody oznacza, że podgrzewacz jest w trakcie ładowania.  

3. Poczekaj kilka minut, aż mała dioda przestanie pulsować. Oznacza to, że Twój Podgrzewacz IQOS 3 jest gotowy do użycia! 

4. Po zużyciu 20 wkładów tytoniowych ponownie naładuj Przenośną ładowarkę IQOS 3 za pomocą oryginalnego kabla i zasilacza sieciowego do IQOS-a.

Aby zapewnić najlepszy smak tytoniu za każdym razem, czyść Podgrzewacz IQOS każdego dnia za pomocą Czyścika IQOS.

1. Pamiętaj, aby odczekać, aż Podgrzewacz IQOS ostygnie. 

2. Zdejmij nasadkę z podgrzewacza IQOS i postukaj w nią palcem, aby usunąć luźne resztki tytoniu znajdujące się w środku.

3. Otwórz Czyścik IQOS energicznym ruchem. Wsuń go do podgrzewacza i zacznij obracać. W ten sam sposób wyczyść Nasadkę IQOS.

4. Do czyszczenia użyj także Patyczków czyszczących IQOS. Wyczyść Podgrzewacz IQOS okrężnymi ruchami, uważając na ostrze grzewcze. W ten sam sposób wyczyść Nasadkę IQOS. 
 

LearnMore_duo no hets twist 579 x 340

Wsuwanie wkładów tytoniowych

Pamiętaj, aby nie kręcić wkładem tytoniowym wsuwając go do Podgrzewacza IQOS, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza grzewczego.
 

Dowiedz się więcej
LearnMore_lifestyle-stills-shots-02_3

Ładowanie IQOS-a 3.

Pamiętaj, aby codziennie ładować IQOS-a 3. Szybciej naładujesz IQOS-a 3, gdy podłączysz go do gniazda sieciowego.
 

Dowiedz się więcej
LearnMore_lifestyle-stills-shots-03_3

IQOS 3 - Pierwsze kroki:

W celu rozpoczęcia podgrzewania tytoniu wystarczy tylko raz nacisnąć przycisk na Podgrzewaczu IQOS. Urządzenie jest gotowe do użytku, gdy dioda przestanie pulsować i będzie się świecić stałym światłem. 
 

Dowiedz się więcej

Czy masz jeszcze pytania dotyczące IQOS-a?

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji w następujących kanałach kontaktu.