INSTRUKCJA Zapoznaj się z urządzeniem IQOS

JAK UŻYWAĆ

Jak używać systemu IQOS?

Wysuń naładowany podgrzewacz IQOS z przenośnej ładowarki IQOS.

Umieść wkład tytoniowy, tytoniem do dołu, w podgrzewaczu IQOS.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na podgrzewaczu IQOS przez dwie sekundy, aż dioda na przycisku podgrzewacza IQOS zacznie pulsować na zielono.

Kiedy dioda na przycisku podgrzewacza IQOS zacznie świecić jednostajnym zielonym światłem, możesz już korzystać z podgrzewacza — jeden wkład wystarczy na około 6 minut lub 14 zaciągnięć.

Kiedy dioda na przycisku podgrzewacza IQOS gaśnie, wkład się kończy. Należy wtedy pociągnąć nasadkę podgrzewacza IQOS i wyjąć wykorzystany wkład tytoniowy. Na koniec umieść podgrzewacz w przenośnej ładowarce, żeby przygotować go do następnego użycia.

Jak ładować

Jak naładować przenośną ładowarkę IQOS?

Aby w pełni naładować przenośną ładowarkę IQOS, należy na 90 minut podłączyć ją do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonych do zestawu zasilacza i kabla USB.

W pełni naładowana może zostać użyta do 20 razy.

Jak wyczyścić podgrzewacz IQOS?

CZYSZCZENIE PODGRZEWACZA IQOS

Jak wyczyścić podgrzewacz IQOS?

Najpierw należy zdjąć nasadkę z podgrzewacza, oddzielić od siebie dwie części czyścika i upewnić się, że podgrzewacz jest chłodny.

Następnie należy wsunąć podgrzewacz do czyścika i oczyścić ostrze grzewcze przy pomocy delikatnych okrężnych ruchów.

Należy delikatnie postukać nasadkę, aby upewnić się, że nie pozostały żadne resztki tytoniu.

W ten sam sposób, przy pomocy czyścika, należy oczyścić nasadkę. Pozwala to pozbyć się resztek tytoniu. Aby to zrobić, można również użyć haczyka znajdującego się w czyściku.

Najpierw należy zdjąć nasadkę z podgrzewacza, oddzielić od siebie dwie części czyścika i upewnić się, że podgrzewacz jest chłodny. Następnie należy wsunąć podgrzewacz do czyścika i oczyścić ostrze grzewcze przy pomocy delikatnych okrężnych ruchów.

Na koniec należy delikatnie postukać nasadkę, aby upewnić się, że nie pozostały żadne resztki tytoniu.

Zalecamy również używanie patyczków czyszczących, aby zapewnić optymalny efekt procesu czyszczenia.