Rozwiązywanie problemów z IQOS 3 Multi

Spróbujmy w następujący sposób

multi temperature

IQOS 3 Multi działa w zakresie temperatur od 0° do 50°C.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska, spróbuj ogrzać IQOS 3 Multi w dłoni przez minimum 1 minutę.

multi press

Wystarczy raz nacisnąć przycisk na urządzeniu, aby rozpocząć podgrzewanie.*
Gdy dioda przestanie migać, Twój IQOS jest gotowy do użytku.
Upewnij się, że nie naciskasz ponownie przycisku, ponieważ możesz w ten sposób wyłączyć urządzenie.
*Podgrzewanie rozpocznie się, kiedy wieczko jest otwarte.

multi reset

Zresetuj swoje urządzenie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na urządzeniu przez 8 sekund.
Wszystkie diody zapalą się na chwilę i będą migać na biało, co znaczy, że urządzenie zostało zresetowane.

multi charge

Upewnij się, że Twoje urządzenie jest włączone*. Podłącz je do gniazdka elektrycznego** na minimum 20 minut (wieczko musi być zamknięte). 
Zalecamy pełne naładowanie, trwające 75 minut.
* Naciśnij raz przycisk startowy urządzenia i sprawdź, czy zapalają się diody. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk przez 4 sekundy.
 ** Porty USB w laptopie mogą nie mieć wystarczająco dużej mocy, aby naładować urządzenie, jeśli jest ono całkowicie rozładowane.

Ta strona jest dedykowana wyłącznie dla dorosłych palaczy i jest sklepem internetowym rekwizytu tytoniowego podgrzewającego tytoń. Wszystkie wyroby tytoniowe szkodzą zdrowiu i są uzależniające. Administratorem Twoich danych osobowych jest Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-982), al. Jana Pawła II 196 [PMPL-D]. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: 1) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego, 2) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu internetowego, 3) kontaktu ze strony PMPL-D, lub/oraz 4) marketingu własnych produktów i usług PMPL-D. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Twoje dane mogą być udostępniane w tych celach podmiotom należącym do grupy spółek Philip Morris International Inc., w tym w szczególności spółce Philip Morris International Management SA, z siedzibą w Szwajcarii, av. de Rhodanie 50, 1007 Lozanna (pełna lista podmiotów znajduje się pod adresem www.pmi.com) oraz naszym podwykonawcom. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez PMPL-D znajdują się w Polityce Prywatności na dole strony.