Polish

O którym z urządzeń IQOS chcesz dowiedzieć się więcej?

Jak używać IQOS-a 2.4 PLUS

Chcąc rozpocząć używanie IQOS-a, wykonaj następujące, proste czynności.
 
1. Sprawdź czy Przenośna ładowarka IQOS jest włączona naciskając przycisk ładowarki przez 1 sekundę.
Czy na Twojej ładowarce świecą się diody? Jeżeli tak, IQOS jest gotowy do użycia. Jeżeli nie, włącz Przenośną ładowarkę IQOS przytrzymując przycisk ładowania przez 4 sekundy lub naładuj Twoje urządzenie za pomocą oryginalnego kabla i zasilacza sieciowego.

2. Otwórz klapkę Przenośnej ładowarki IQOS i umieść w niej podgrzewacz IQOS, a następnie zamknij klapkę. Poczekaj, aż mała dioda zacznie pulsować. Oznacza to, że Twój Podgrzewacz IQOS się ładuje.

3. Wyjmij Podgrzewacz IQOS z Przenośnej ładowarki IQOS i delikatnie wsuń wkład tytoniowy do Podgrzewacza IQOS. Pamiętaj, aby nie kręcić wkładem tytoniowym.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na Podgrzewaczu IQOS. Po jednej wibracji dioda na Podgrzewaczu IQOS zacznie powoli pulsować. Twój Podgrzewacz IQOS jest gotowy do użycia, gdy dioda będzie się świecić na biało stałym światłem.

5. Zgaśnięcie diody na Podgrzewaczu IQOS oznacza, iż upłynął czas podgrzewania tytoniu. Możesz usunąć zużyty wkład tytoniowy i ponownie naładować Podgrzewacz IQOS.

Ładowanie IQOS-a 2.4 PLUS

Pamiętaj, aby Twój Podgrzewacz IQOS  i Przenośna ładowarka IQOS były gotowe do użycia zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Podgrzewacz IQOS powinno się ładować po każdym użyciu.

1.Usuń zużyty wkład tytoniowy.

2. Następnie umieść Podgrzewacz IQOS w Przenośnej ładowarce IQOS i zamknij klapkę. Pulsowanie diody oznacza, że Podgrzewacz IQOS jest w trakcie ładowania. 

3. Poczekaj kilka minut, aż mała dioda przestanie pulsować. Oznacza to, że Podgrzewacz IQOS jest gotowy do użycia.

4. Po zużyciu 20 wkładów tytoniowych ponownie naładuj Przenośną ładowarkę IQOS za pomocą oryginalnego kabla i zasilacza sieciowego do IQOS-a.

Czyszczenie IQOS-a 2.4 PLUS

Aby zapewnić najlepszy smak tytoniu za każdym razem, czyść Podgrzewacz IQOS każdego dnia za pomocą Czyścika IQOS.

1. W celu rozpoczęcia procesu czyszczenia odczekaj aż Podgrzewacz IQOS  ostygnie.

2. Zdejmij nasadkę z IQOS-a. Postukaj w nią palcem, aby usunąć luźne resztki tytoniu znajdujące się w środku.

3. Otwórz Czyścik IQOS energicznym ruchem. Wsuń go do podgrzewacza i zacznij obracać. W ten sam sposób wyczyść nasadkę IQOS-a.

4. Do czyszczenia użyj także Patyczków czyszczących IQOS. Wyczyść Podgrzewacz IQOS okrężnymi ruchami, uważając na ostrze grzewcze. W ten sam sposób wyczyść nasadkę IQOS-a.

LearnMore_2-4plus-no-heets-579x340

Wsuwanie wkładów tytoniowych

Pamiętaj, aby nie kręcić wkładem tytoniowym wsuwając go do Podgrzewacza IQOS, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza grzewczego.


 

Dowiedz się więcej
LearnMore_lifestyle-stills-shots-02

Ładowanie IQOS-a

Pamiętaj, aby codziennie ładować baterię Twojego IQOS-a. Szybciej naładujesz IQOS-a, gdy podłączysz go do gniazda elektrycznego.


 

Dowiedz się więcej
LearnMore_lifestyle-stills-shots-03

IQOS 2.4 Plus - Pierwsze kroki:

W celu rozpoczęcia podgrzewania tytoniu wystarczy tylko raz nacisnąć przycisk na Podgrzewaczu IQOS. Urządzenie jest gotowe do użytku, gdy dioda wskaźnika przestanie pulsować i będzie się świecić stałym światłem.
 

Dowiedz się więcej

Czy masz jeszcze pytania dotyczące IQOS-a?

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji w następujących kanałach kontaktu.