Polish

Rozwiązywanie problemów z IQOS-em 2.4 

Jeżeli masz problem ze swoim IQOS-em 2.4, w pierwszej kolejności sprawdź, czy jest on naładowany

Jak sprawdzić, czy Twój IQOS 2.4 PLUS jest naładowany:

Sprawdź czy przenośna ładowarka IQOS jest włączona naciskając przycisk ładowarki przez 1 sekundę. Powinno to skutkować zaświeceniem sie diod. Jeżeli diody się nie zaświecą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. 

Jeżeli diody nadal nie będą się świecić, naładuj przenośną ładowarkę IQOS za pomocą oryginalnego zasilacza sieciowego i kabla do urządzenia IQOS przez minimum 20 minut*. Zalecamy pełne naładowanie, które powinno trwać około 90 minut.     

W celu sprawdzenia, czy Twój podgrzewacz IQOS jest naładowany, po prostu naciśnij przycisk na przenośnej ładowarce (gdy znajduje się w niej podgrzewacz IQOS). Jeżeli okrągła dioda na górze przenośnej ładowarki IQOS zacznie się świecić stałym, zielonym światłem, oznacza to, że podgrzewacz IQOS jest gotowy do użycia. Jeżeli dioda pulsuje, podgrzewacz aktualnie się ładuje. Możesz również po prostu wyjąć podgrzewacz IQOS z przenośnej ładowarki IQOS i sprawdzić, czy jego dioda świeci się na zielono. Jeżeli tak, wówczas Twój podgrzewacz IQOS jest naładowany i gotowy do użycia.

* Pamiętaj, że porty USB w laptopach mogą mieć niewystarczającą moc do naładowania przenośnej ładowarki. Zalecamy korzystanie z gniazda elektrycznego. 

Troubleshoot_iqos-2-4-check-battery.jpg

Resetowanie IQOS-a 2.4

Jeżeli Twój IQOS 2.4 jest naładowany, ale nadal nie działa, należy go zresetować.

Naciśnij jednocześnie dwa przyciski poniżej diod statusowych. Zobaczysz, że zapalą się wszystkie diody. 4 diody statusowe będą się świecić na zielono, a podgrzewacz i dioda czyszczenia na pomarańczowo. Potwierdza to zresetowanie.        
 

Troubleshoot_2-4-comp-2-664-x-907

Wyczyszczenie Twojego IQOS-a 2.4 może rozwiązać wiele problemów, z którymi się spotykasz

Czy wyciąganie wkładów tytoniowych podczas używania Twojego IQOS-a 2.4 wydaje się być trudne? Czy ilość aerozolu w czasie używania Twojego IQOS-a nie jest wystarczająca? Problemy te można prawdopodobnie rozwiązać używając czyścika IQOS i patyczków czyszczących IQOS.

Regularne czyszczenie Twojego IQOS-a 2.4 za pomocą właściwych narzędzi nie tylko zapewni optymalny smak prawdziwego tytoniu, ale może również rozwiązać niektóre z problemów związanych z używaniem IQOS-a 2.4.

Troubleshoot_2-4_comp4_664x907.jpg

Twój podgrzewacz IQOS 2.4 się nie ładuje

Jeżeli Twój Podgrzewacz IQOS nie ładuje się prawidłowo, bardzo prawdopodobne, że jego styki wymagają wyczyszczenia. Wyczyść zarówno styki Twojego Podgrzewacza IQOS jak i Przenośnej ładowarki IQOS za pomocą Patyczków czyszczących IQOS.

Troubleshoot_iqos-2-4-turning-off.jpg

Problemy z temperaturą

Czy widzisz czerwoną, migającą diodę na Twojej przenośnej ładowarce IQOS lub świecącą się, czerwoną diodę na Twoim podgrzewaczu IQOS? Może się tak zdarzyć, ponieważ Twój IQOS jest za zimny lub za gorący.

IQOS 2.4 działa w temperaturze od 10° do 40° C. W przypadku niskiej temperatury otoczenia, spróbuj ogrzać podgrzewacz IQOS w ręku przynajmniej przez 1 minutę. Jeżeli jest zbyt gorąco, przejdź w chłodniejsze miejsce. Po powrocie do właściwej temperatury, Twoje urządzenie IQOS powinno ponownie działać prawidłowo.

Troubleshoot_iqos-2-4-temperature.jpg

Twój IQOS 2.4 ma złamane ostrze grzewcze lub inne fizyczne uszkodzenie

Sprawdź, czy Twój IQOS ma złamane ostrze grzewcze lub inne fizyczne uszkodzenie. Jeżeli tak, skontaktuj się z Zespołem IQOS abyśmy mogli Ci pomóc.  

Nieuważne czyszczenie podgrzewacza IQOS może spowodować uszkodzenie ostrza znajdującego się w jego wnętrzu. Zachowaj ostrożności i nie naciskaj mocno na ostrze, gdy czyścisz podgrzewacz IQOS. Pamiętaj również, aby nigdy nie kręcić wkładem tytoniowym,  gdy znajduje się on w podgrzewaczu. Taki ruch może uszkodzić ostrze grzewcze i pogorszyć Twoje doznania podczas używania IQOS-a.

Skontaktuj się z nami
Troubleshoot_iqos-2-4-broken-blade.jpg

Czy masz jeszcze pytania dotyczące IQOS?

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji w następujących kanałach kontaktu.